O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

UNESCO-school

Lek en Linge als UNESCO-school

Vanaf juli 2018 mag Lek en Linge zich officieel UNESCO-school noemen. Daarmee is Lek en Linge lid van het internationale netwerk van UNESCO-scholen, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in Parijs.


In 1945 is UNESCO opgericht als VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Doel is om op internationale schaal te werken aan vier thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. Wereldwijd zijn er 10.000 UNESCO-scholen, waarvan 37 in Nederland.

Wereldburgers

Het gedachtegoed van de VN-organisatie past uitstekend bij de visie van onze school. Omdat de wereld niet ophoudt bij de Nederlandse landsgrenzen, wil Lek en Linge wereldburgers opleiden die in duurzame oplossingen denken en kunnen samenwerken. Het bedrijfsleven vraagt steeds vaker om vakmensen die weten wat er in de wereld speelt. Proactieve mensen die de verbinding zoeken en met een positief kritische blik naar zichzelf en de ander kunnen kijken.

In welke activiteiten die Lek en Linge onderneemt zijn de UNESCO-waarden terug te herkennen?

 • Schoolbreed organiseren we elke twee jaar een Goede Doelendag. Hierbij halen we geld op voor verschillende sociaal-maatschappelijke projecten in Nicaragua, Mongolië en Zuid-Afrika
 • In 2018 vindt er in de aanloop naar de Goede Doelendag ook een UNESCO 4-daagse plaats
 • Het organiseren van een tweedaagse scholierenconferentie i.s.m. vredesbeweging Pax voor vrede over de oorlog in Bosnië-Herzegovina, in het bijzonder over Srebrenica
 • Jaarlijks wordt de Coming Out Day schoolbreed gevierd
 • Er worden werkweken en reizen met een hoog cultureel gehalte georganiseerd
 • Op alle locaties hebben we een gezonde schoolkantine
 • Leerlingen brengen bezoeken aan asielzoekerscentra
 • Er worden projecten georganiseerd rond de Sustainable Development Goals
 • Eersteklassers van de huiskamerklas van Lek en Linge zetten zich in binnen het project 'Adopt a granny'
 • Er worden voor de bovenbouw verschillende grote profielwerkstukken georganiseerd waarbij leerlingen kennis maken met (post)conflictgebieden
 • Leerlingen treden op als buddy voor jonge statushouders

En nog veel meer!

Word jij UNESCO-ambassadeur?

Dat kan! We hebben onderstaande 'vacature' waar jij op kunt reageren.


Lid UNESCO-werkgroep

Ben jij een betrokken leerling die interesse heeft in mensenrechten, internationale verbondenheid en solidariteit? Wil jij het bewustzijn van jongeren stimuleren en je stem laten horen? Dan is de werkgroep UNESCO iets voor jou!

Het UNESCO-scholennetwerk is het grootste internationale scholennetwerk ter wereld. Het heeft bijna 10.000 scholen in zo'n 160 landen. Al deze scholen proberen op hun eigen manier een steentje bij te dragen aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld.


Binnen onze school willen we een leerlingen werkgroep opzetten die projecten gaan organiseren binnen de UNESCO-thema’s vrede & mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap. Daarnaast bedenk je projecten die ingaan op de actualiteit en organiseer je bijvoorbeeld filmavonden en acties voor alle leerlingen in de school om zo aandacht te krijgen voor thema’s die passen binnen UNESCO.


Wat kan jij doen?

Lid worden! Als lid van de werkgroep bedenk je verschillende activiteiten en draai je mee om deze projecten te realiseren en uit te voeren.


Er zijn verschillende functies beschikbaar:

 • voorzitter
 • secretaris
 • actieve leden

N.B De voorzitter heeft samen met de begeleidende docenten de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die binnen we de werkgroep worden georganiseerd. Daarnaast organiseer je als voorzitter de maandelijkse vergadering en zit je deze voor.


De secretaris is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de leden en stelt tijdens de vergadering de notulen op. De secretaris is ook verantwoordelijk voor alle publicaties vanuit de werkgroep en vervangt de voorzitter indien nodig.


Wie zoeken we?

Enthousiaste, creatieve en gemotiveerde leerlingen die zich in willen zetten binnen deze spiksplinternieuwe werkgroep. Leerlingen van alle locaties zijn welkom!


Wat ga je doen?

 • Bedenken en uitvoeren van activiteiten.
 • Aanwezigheid zijn bij de maandelijkse vergaderingen


Wat krijg je ervoor terug?

 • Ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten
 • Je mag deelnemen aan cursussen en activiteiten die worden georganiseerd door UNESCO Nederland
 • Leerzaam contact met jongeren die lid zijn van werkgroepen op andere scholen
 • Een mooie vermelding voor op je CV


Interesse?

Stuur dan snel een mail met jouw motivatie naar unescowerkgroep@lekenlinge.nl