O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Keurmerken

CultuurProfielSchool

Lek en Linge is één van de scholen in Nederland met het keurmerk CultuurProfielSchool. Daar zijn we trots op. Als CultuurProfielSchool vinden we creativiteit en een onderzoekende houding heel belangrijk. Je leert, onderzoekt, creëert, ervaart en ontdekt. Op school heb je allerlei culturele activiteiten en projecten. Zoals muziek- en theatervoorstellingen, videoproducties, beeldende kunst, poëzie. En meer. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor je ontwikkeling op school. En voor later, in je verdere leven. 

UNESCO-school

Als UNESCO-school staat Lek en Linge voor verdraagzaamheid, solidariteit, duurzaamheid en internationale verbondenheid. Wij stimuleren onze leerlingen om ook zelf bij te dragen aan een veilige en schone wereld. Een wereld waarin je respect en begrip hebt voor elkaar. Wij organiseren inspirerende activiteiten rond de vier belangrijkste UNESCO-thema's: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling.

Gezonde school

Lek en Linge biedt een veilig en gezond leerklimaat. Een school met aandacht voor je persoonlijke en sociale ontwikkeling. En voor een gezonde leefstijl, want dat is een belangrijke voorwaarde voor betere schoolprestaties. Onze school voldoet aan de eisen van het samenwerkingsverband ‘Gezonde School’. Daarom voeren wij het vignet Gezonde School, compleet met de Gezonde Schoolkantine. Bovendien hebben wij het themacertificaat 'Bewegen en Sport'.

Senior tto-school

Lek en Linge is officieel erkend als senior ttoschool. Je kunt bij onze school dus terecht voor een goede tweetalige opleiding op vmbo-t, havo en vwo-niveau. Volgens Nuffic (voorheen Europees Platform) voldoet Lek en Linge ruim aan alle kwaliteitseisen. Bovendien zijn wij een Cambridge English School (een van de weinige in Nederland). Dat houdt in dat wij een gecertificeerd opleidingsinstituut zijn voor Cambridge-examens. Engels is natuurlijk een belangrijke taal waar je overal over de wereld mee kunt communiceren. 

Excellente school

Lek en Linge biedt goed onderwijs voor elke leerling. Onderwijs dat bij je past. We moeten daarbij natuurlijk voldoen aan allerlei eisen. Dat wordt beoordeeld door de onderwijsinspectie. En die is dik tevreden. Ons vwo-onderwijs in Culemborg kreeg opnieuw het predicaat ‘Excellent’ (2015-2021). Ons vmbo-onderwijs in Geldermalsen (de Lingeborgh) heeft opnieuw het predicaat ‘Excellent’ 2016-2022. Daar zijn we trots op, en we gaan graag zo door.

Bèta Excellent

Lek en Linge is een Bèta Excellent school. Dat betekent dat wij uitdagend en kwalitatief goed onderwijs bieden in de bètavakken. Dus: techniek, informatica, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde. Natuur en techniek zijn ook niet saai, maar juist interessant en uitdagend. Ook voor meisjes. Je ontdekt het vanzelf in de lessen en projecten.

In de onderbouw kun je kiezen uit de projecten ict en techno. In de bovenbouw bieden we informatica en wiskunde D. We organiseren ook excursies, activiteiten en wedstrijden.

Begaafdheidsprofielschool

Lek en Linge biedt hoogwaardig onderwijs en begeleiding voor hoog-intelligente leerlingen. Daarom is onze school aspirant-lid van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Nederland telt ruim 40 van deze scholen. Zeer slimme leerlingen komen bij Lek en Linge dus goed tot hun recht. Mede dank zij ons tweetalig onderwijs en de uitdagende activiteiten binnen en buiten de les. Belangrijk is ook het programma 'Brain Skills'. Dit is speciaal ontwikkeld is voor hoog-intelligente leerlingen, het sluit aan bij hun specifieke leerstijl en denkvermogen.

Opleidingsschool

Lek en Linge is een Academische Opleidingsschool (AOS) met keurmerk. Dat betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen voor innoveren, opleiden en professionaliseren van docenten. Wij werken intensief samen met de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht en leiden samen jaarlijks zo’n 40 studenten op. Daarnaast doen wij op school onderzoek en leveren wij een bijdrage aan onderwijsvernieuwingen.