de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Decanaat

Het decanaat op de Lingeborgh

De decanen zijn degene die je begeleiden bij het maken van keuzes. Op de Lingeborgh zijn dit Petra Felix voor basis en kader en Lotte van Zwam voor tl en havo.
Ieder leerjaar worden er keuzes gemaakt op het vlak van vakken, profielen en keuzevakken. Op deze manier kun je zelf vormgeven aan je eigen studie- of lesprogramma en past dit het beste bij jouw interesses en mogelijkheden. De laatste en heel belangrijke keuze is het kiezen voor de vervolgstap na de Lingeborgh. Voor de meeste leerlingen is dit de keuze voor een vervolgopleiding op het mbo, maar het kan ook een keuze zijn om na tl nog verder door te leren op de havo. Al deze keuzes hoef je niet zomaar zelf te maken; je wordt hierbij geholpen door je ouders, mentor, docenten en dus ook door de decanen.
Wij, de decanen, stimuleren je om na te denken over alle ervaringen en kennis die je opdoet en zo te ontdekken wat het beste bij jou past. Dit doen we op veel verschillende manieren op school, buiten school en soms ook met je ouders erbij. Het hele proces van klas 1 t/m klas 4 noemen we loopbaanleren. Hieronder staat uitgelegd wat dit inhoudt en wat wij van jou verwachten.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Als je bij ons op school komt, krijg je te maken met het vak LOB. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding en is bedoeld om jou te helpen bij de ontwikkeling van je loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Deze competenties bieden handvatten zodat jij op basis daarvan loopbaankeuzes leert maken, voor nu en in je toekomstige loopbaan. 


Op de Lingeborgh vinden wij het belangrijk dat je al vanaf klas 1 jouw eigen competenties en interesses leert kennen en kunt ontwikkelen. Je leert dit door te leren van de ervaringen die je op school (en buiten school) opdoet. Doe je basis of kader? Dan onderzoek jij op de Lingeborgh de verschillende beroepenvelden. Dit doe je door onder andere LOB-lessen te volgen bij onze profielen Groen, Horeca Bakkerij en Recreatie, Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn. Je volgt 2 uur in de week een les bij twee verschillende profielen en tijdens de mentorles maak je de opdrachten die horen bij LOB. Door met elkaar te praten over de ervaringen ontwikkel je een beeld over jouw eigen kwaliteiten, interesses, motivatie en mogelijkheden. Dit helpt je bij het maken keuzes binnen school, maar ook bij het nadenken over je (school)loopbaan na de Lingeborgh.

Zit je op de theoretische leerweg of in een tl/havo? Ook dan krijg je te maken met het vak LOB. Iedere periode volg je een project - hier maak je opdrachten en je krijgt ideeen over wat je na tl of na de havo wilt gaan doen.


Het betekenis geven aan leuke, bijzondere en ook vervelende ervaringen noemen we reflecteren. Met andere woorden, je praat over wat je hebt meegemaakt en je geeft aan of dit leuk, leerzaam of misschien wel heel saai was. Je reflectieopdrachten verzamel je vanaf leerjaar 1 in je eigen Loopbaandossier. In klas 2 en 3 doe je dit dus ook. In klas 4 kan je aan de hand van jouw persoonlijk Loobaandossier heel goed uitleggen waarin je goed bent, wat je belangrijk vindt en je motivatie om voor je vervolgopleiding te kiezen. 


Bij LOB en bij het vullen van je Loopbaandossier word je begeleid door je mentor, docenten en je decaan. Naast deze begeleiding op de Lingeborgh vinden wij het belangrijk dat je dit samen met je ouder(s)/verzorger(s) bespreekt. We willen dit samen doen, zodat ook thuis over ervaringen en keuzes gesproken wordt. Ieder schooljaar zijn er verschillende voorlichtingsmomenten waarvoor ook je ouders worden uitgenodigd, maar natuurlijk kunnen je ouders ook een afspraak maken met de decanen om samen met jou over de te maken keuzes te praten.

Wat doen wij?

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar maak je kennis met de begrippen werk en beroep. Ook onderzoek je één of meerdere beroepenvelden in jouw eigen regio. Zit je op basis of kader? Dan maak je al kennis met onze 4 profielen. Zit je in tl of in de tl/havo-klas? Dan maak je kennis met de beroepvelden via projecten. Ook ga je een dag mee naar het werk met je ouder(s)/verzorger(s) of bekenden van je ouder(s)/verzorger(s). Alle ervaringen die je op doet en de keuzes die je hebt gemaakt leg je vast in jouw persoonlijke Loopbaandossier. 


Leerjaar 2

Dit schooljaar ga je een definitieve keuze maken in het profiel dat je kiest en waarin je eindexamen gaat doen. In basis en kader start je in het tweede leerjaar met twee profielen (die heb je al in de brugklas gekozen). Na een half jaar kies je uit de twee profielen één profiel. Je kunt kiezen uit uit de volgende profielen: Groen, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie.

Zit je in de theoretische leerweg, dan kies je dit schooljaar voor het Alfa- of Beta-vakkenpakket en krijg je het vak Sk21lls. Bij het vak Sk21lls krijg je op projectmatige wijze onderwijs waarbij je de verschillende beroepenvelden onderzoekt. Ook ga jij je persoonlijke competenties verder ontdekken en ontwikkelen.


Met al jouw medeleerlingen breng je een bezoek aan Bouwmensen in Geldermalsen waar je proeflessen krijgen in allerlei verschillende beroepsrichtingen (zowel technische- als andere beroepsrichtingen). 

Alle ervaringen die je op doet en de keuzes die je hebt gemaakt leg je vast in jouw persoonlijke Loopbaandossier. 


Leerjaar 3

In leerjaar 3 kies je als leerling binnen de theoretische leerweg je profielvak en binnen Sk21lls kies je de keuzevakken die jou interessant lijken. Ook ga je dit jaar je definitieve vakkenpakket kiezen waarin je examen gaat doen. Zit je in havo 3? Dan kies je een profiel. In de loop van het schooljaar krijg je hierover veel meer informatie en word je uitgenodigd om bij Lek en Linge een voorlichting over de profielkeuze bij te wonen. 


Wat is er nog meer in leerjaar 3? Er wordt een grote voorlichtingsavond op school georganiseerd voor klas 3 en klas 4 waar allemaal vervolgopleidingen voorlichtingen verzorgen over de verschillende opleidingsmogelijkheden na het eind examen. Voor de theoretische leerweg is er ook een voorlichting over de mogelijkheden van de overstap naar de havo. Jij en je ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

Ieder jaar proberen we mensen uit te nodigen die komen vertellen over het beroep dat ze uitoefenen. Het is altijd leuk en leerzaam om ervaringen van anderen te horen. Naast alle voorlichtingen ga je ook op bezoek naar een mbo-school om daar het reilen en zeilen te ontdekken. Alle ervaringen die je op doet en de keuzes die je hebt gemaakt leg je vast in jouw persoonlijke Loopbaandossier. 


Leerjaar 4

Je zit in het eindexamenjaar. Dit leerjaar staat echt in het teken van het behalen van je diploma én het kiezen van een vervolgopleiding die bij je past. We organiseren een grote voorlichtingsavond voor jou en je ouders waarbij informatie wordt gegeven over het aanmelden en inschrijven voor een vervolgopleiding en er kunnen voorlichtingen worden gevolgd over verschillende vervolgopleidingen. Tevens kan je een dag meelopen bij een opleiding op een mbo-school naar keuze. Vanzelfsprekend bezoek je dit jaar ook de open dagen van de opleidingen waarin je geinteresseerd bent. 


Op school wordt jouw loopbaanproces afgesloten middels een presentatie van je Loopbaandossier. Je licht toe hoe jouw keuzeproces verlopen is, wat jouw persoonlijke loopbaancompetenties zijn en je motiveert je keuze voor je vervolgopleiding. 

Presentaties

Tijdens de ouderavonden zijn er presentaties verzorgd over de keuzebegeleiding in de verschillende schooljaren. Deze presentaties zijn hieronder ook te downloaden.

Wie zijn wij en waar vind je ons?


Wij zijn op donderdag te vinden in B7. Verder kun je ons altijd aanspreken of een afspraak maken. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders die vragen hebben of graag een keer willen praten over de verschillende keuzes en mogelijkheden.