de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleiders

Op de Lingeborgh staat er een heel team klaar voor jou, zodat jij goed begeleid wordt tijdens je tijd op onze school. Wie dat zijn? Docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleider.

Docenten

De docent is de eerstverantwoordelijke voor leerlingbegeleiding in de klas. Hij/zij brengt niet alleen de kennis over van zijn of haar vak, maar ziet ook mogelijke problemen en verbeterpunten en deelt deze met je mentor en/of je ouder(s)/verzorger(s). De docent helpt je met het leren voor het vak, hoe je het beste je huiswerk maakt en hoe jij je aan afspraken kunt houden. Die afspraken zijn soms vastgelegd in je eigen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Mentoren

Iedere leerling op de Lingeborgh heeft een eigen mentor. De mentor is de spil tussen alle andere docenten, leerlingen en afdelingen. Hij/zij helpt je met het wennen aan je nieuwe school, leert je hoe je goed omgaat met je agenda, brengt je kennis over social media én het gebruik daarvan, helpt je bij eventuele problemen die je hebt en zorgt ervoor dat jij je snel thuis voelt op onze school. Samen met je klasgenoten en je mentor ga je ook op maatschappelijke stage, organiseren jullie een klassenuitje en vier je bijvoorbeeld Sinterklaas. Je mentor is er voor joú!

Coördinerend docenten

Naast je mentor heb je ook een vaste coördinerend docent. Robin Stroo (str@lekenlinge.nl) is de coördinerend docent voor onze basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in de brugklas. Anne Naber (nab@lekenlinge.nl) is de coördinerend docent van tl, havo en vwo in de brugklas. Wat doen zij precies? Als je mentor er niet is, kan je bij hen terecht omdat je bijvoorbeeld ziek bent en naar huis wilt. Ook als je te laat bent gekomen, meld jij je bij de coördinerend docenten. Heb je hulp nodig en/of wil jij je verhaal kwijt? Ook dat kan bij je coördinerend docent. Ook in leerjaar 2, 3 en 4 heb je een coördinerend docent.

Teamleider

Zit je in de brugklas, dan is jouw teamleider Jonne koopman (kop@lekenlinge.nl). Teamleiders zijn binnen onze school verantwoordelijk voor een leerweg. Zo hebben we dus een teamleider brugklas, teamleider basisberoepsgerichte leerweg, teamleider kaderberoepsgerichte leerweg en een teamleider tl, havo en vwo. Zij sturen docenten, mentoren en de coördinerend docenten aan. De teamleiders hebben ook veel contact met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en zij weten wat er speelt onder hun leerlingen.