de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Leerlingbegeleiding

Bij de Lingeborgh in Geldermalsen sta jij centraal. Wij willen graag dat je je thuis voelt op onze school. Dat jij een diploma haalt wat bij je past. We maken het verschil, ook als men het niet verwacht. Dit doen we door de juiste begeleiding te bieden.

Wij zijn er voor jou!

Als je bij de Lingeborgh onderwijs volgt, kun je rekenen op goed onderwijs en een goede begeleiding gedurende de jaren dat je op school zit. Met ons hele team docenten en andere medewerkers volgen wij je ontwikkeling. Hoe voel jij je? Hoe gaat het met je? Heb je het naar je zin? Zit je op je plek? Wil je uitgedaagd worden? Een stapje terug doen?

Belangrijke vragen. Zeker als je ergens mee zit; iets dat je afleidt van schoolzaken. Het kan iedereen overkomen. Iets kleins, of een heftige gebeurtenis die je leven op zijn kop zet. Ook dan zijn we er voor jou - in goede en wat minder goede tijden. Vertel het aan je docent, mentor of coördinerend docent.

Waarom leerlingbegeleiding?

Je wilt graag goed begeleid worden in schoolzaken of in die gevallen waarin het invloed heeft op je schoolprestaties. En ook voor je verdere ontwikkeling naar volwassen mens is begeleiding goed. De leerlingbegeleiding bij de Lingeborgh Geldermalsen zorgt ervoor dat jij:

  • met plezier naar school gaat;
  • veel leert;
  • en het diploma haalt dat bij jou past.

Heb jij (tijdelijk) extra ondersteuning nodig? Wij bieden dit! Dat doen we in overleg; sámen met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Eerste lijn

De docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleiders. Zij begeleiden het onderwijsleerproces. 

Meer over docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleiders

Tweede lijn

Docenten, mentoren, coördinerend docenten, orthopedagoog, zorgcoördinator, coördinator extra taal (dyslexie) en rekenen (dyscalculie), conciërges, onderwijsassistenten en de trainingsklas. Ook ons zorgadviesteam (ZAT) hoort bij de tweede lijn. Docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleiders kunnen een beroep doen op deze specialisten.


Meer over onze specialisten

Derde lijn

Specialisten van buiten de school. Zoals jeugdartsen, sociale wijkteams en onze leerplichtambtenaren van de gemeente West-Betuwe. Het contact met deze specialisten verloopt via ons zorgadviesteam, zorgcoördinator of teamleider van de leerweg. Ook het Samenwerkingsverband Rivierenland hoort bij de derde lijn. Het samenwerkingsverband gaat, na het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, over een eventuele overstap naar voortgezet speciaal onderwijs.


Meer over specialisten van buiten de school

Grenzen aan begeleiding en ondersteuning

Soms is er meer hulp nodig dan de school kan bieden. Vaak is er dan op een andere plek een beter passende ondersteuning. Bijvoorbeeld een bovenschoolse voorziening of speciaal voortgezet onderwijs. Wat de beste keuze is? Dat overleggen wij graag met de ouder(s)/verzorger(s) en de specialisten van het Samenwerkingsverband Rivierenland.

Passend onderwijs

Wat passend onderwijs voor ons inhoudt, wat kan en wat niet kan, wordt beschreven in ons schoolondersteuningsprofielplan.  

Aanmelding en contact (voor ouders)

Onze leerlingen zijn veel meer dan zijn of haar dossier. Open communicatie biedt de beste kans op een goede start op de juiste plek. Wilt u uw kind aanmelden op de Lingeborgh? En is er (extra) zorg nodig? Of maakt u zich zorgen over de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Bart Fokkema, zorgcoördinator (0345-571504, fok@lekenlinge.nl) of met Jonne Koopman, teamleider brugklas (0345-571501, kop@lekenlinge.nl)