de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Leerlingondersteuning

Bij de Lingeborgh in Geldermalsen sta jij centraal. Wij willen graag dat je je thuis voelt op onze school. Dat jij een diploma haalt wat bij je past. We maken het verschil, ook als men het niet verwacht. Dit doen we door de juiste ondersteuning te bieden.

Wij zijn er voor jou!

Als je bij de Lingeborgh onderwijs volgt, kun je rekenen op goed onderwijs en een goede ondersteuning tijdens je schooltijd op onze school. Met ons hele team docenten en andere medewerkers volgen wij je ontwikkeling. Lukt het maken van het huiswerk je? Heb je alles op orde? Kan je hulp gebruiken?

Belangrijke vragen, die ervoor kunnen zorgen dat je soms wat minder goed presteert dan we eigenlijk verwachten. Om je te helpen, hebben we verschillende vormen van ondersteuning.

Extra ondersteuning in kleine klassen

Wil je graag je diploma halen, maar heb je moeite met leren, dan kun je bij ons terecht in een klas met leerwegondersteuning (lwoo). Daar wordt in kleine groepen gewerkt met een groep vaste docenten en krijg je extra hulp. Bij onze zorgcoördinator, Bart Fokkema (fok@lekenlinge.nl), kun je hier meer informatie over krijgen. 

Dyslexie

Meestal weet je het al sinds de basisschool als je dyslectisch bent en breng je daarvoor een verklaring mee als je bij ons op school komt. Als dat niet zo is en wij vermoeden dat je mogelijk dyslexie hebt, dan kan er een vooronderzoek uitgevoerd worden door onze remedial teachers van de Lingeborgh. Afhankelijk van de uitslag hiervan kunnen je ouders/verzorgers besluiten om je te laten testen bij een extern bureau om zo een officiële verklaring te krijgen. Wat deze verklaring voor je betekent? Vraag het aan onze specialisten!

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met dyslexie? Neem dan contact op met onze coördinatoren extra ondersteuning taal, Janet de Ruiter (rui@lekenlinge.nl) of Afra van Daatselaar (das@lekenlinge.nl). 

Dyscalculie

Als je veel moeite met rekenen hebt en je hebt hiervoor een dyscalculieverklaring, kom je mogelijk in aanmerking voor extra faciliteiten. Meer informatie hierover kun je inwinnen bij Ilona van Houwelingen (hou@lekenlinge.nl). Zij is onze contactpersoon inzake dyscalculie. 

Extra ondersteuning taal en rekenen

Heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan krijg je van ons extra ondersteuning in taal en/of rekenen. De begeleiding is twee periodes van 10 weken waarin ondersteuning wordt geboden in leesvaardigheid en/of wiskunde-rekenen. Heb je geen dyslexie- of dyscalculieverklaring, dan kan je ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Medio oktober van ieder schooljaar maak je in de brugklas de CITO LVS 0. Val je daarbij uit op de onderdelen leesvaardig Nederlands/Engels en/of wiskunde-rekenen, dan vragen wij aan de vakdocent of hij/zij positief advies geeft voor het deelnemen aan de extra begeleiding. Het advies van je vakdocent is erg belangrijk - je zit bij hem/haar immers minstens twee keer in de week en je docent weet echt wel of jij ergens moeite mee hebt en geholpen kan worden.

Huiswerkplein

Het is soms lastig om zonder wat aanmoediging of hulp aan je huiswerk te beginnen. Of is er thuis geen ruimte om je huiswerk te doen. Op de Lingeborgh kun je onder begeleiding het opgegeven huiswerk maken. Je ouders melden je hiervoor aan. Bij thuiskomst hoef je weinig meer te doen. Niet alleen het huiswerk wordt gemaakt, ook toetsen kun je onder begeleiding leren en je wordt zo nodig overhoord door je medeleerling of door de begeleider. Naast het maken en leren, worden ook zo veel mogelijk studievaardigheden aangeleerd. Je kunt bijvoorbeeld bij de begeleiders terecht om te leren hoe je het gemakkelijkst woordjes van Engels of Frans kan leren.

Benieuwd hoe een middag op het huiswerkplein eruit ziet? Vraag dan meer informatie bij Jonne Koopman, teamleider brugklas (kop@lekenlinge.nl). 

Huiswerkklas

Naast ons huiswerkplein hebben we ook de huiswerkklas. Je wordt in deze klas geplaatst op verzoek van de docenten. Dit gebeurt als we zien dat je cijfers omlaag gaan of als wij denken dat wat extra ondersteuning bij een bepaald vak je helpt om succesvol te zijn.  In de huiswerkklas wordt niet alleen toezicht gehouden bij het maken van huiswerk, maar ook aandacht besteed aan het aanleren van een juiste methode om huiswerk te maken en te plannen. Dit gebeurt in kleine groepen van maximaal 15 leerlingen per groep. Je wordt in de huiswerkklas begeleidt door onze docenten. Zij hebben contact met je vakdocenten en koppelen aan hen en de mentor jouw werkhouding tijdens de huiswerkklas terug.

De huiswerkklas start na de herfstvakantie en vindt plaats tijdens het 5e en 6e lesuur.  

Trainingsklas

Je komt in de trainingsklas als je om bepaalde redenen vast dreigt te lopen of vastgelopen bent in het normale onderwijsprogramma bij ons op school. De ondersteuning die je nodig hebt, gaat verder dan de basisondersteuning die in je in je eigen klas krijgt. In de trainingsklas krijg je in een kleine groep ondersteuning op maat, zodat er minder kans is dat je uitvalt, verzuimt, afstroomt of overgeplaatst wordt naar speciaal onderwijs.  

Sociale vaardigheidstraining

Vind jij het niet altijd gemakkelijk om je te mengen in een groep? Of soms merk je dat jouw medeleerlingen of docenten je reactie soms bijzonder vinden? Je bent misschien niet altijd even zeker van je zaak, maar je doet enorm je best om je open te stellen voor anderen? Heb je er last van? Herken je jezelf in deze vragen, dan is onze SOVA-training echt iets voor jou. Door verschillende oefeningen leer je technieken om voor jezelf op te komen zonder een ander daarbij tekort te doen.Aan het begin van de brugklas vul je een vragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst en wat je mentor inbrengt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Samen met de training kom je erachter of deze SOVA-training jou helpt.

Faalangstreductietraining

Ben je gespannen voor toetsen? Angstig dat je het nooit goed genoeg geleerd hebt? Vind jij het spannend om nieuwe dingen te ondernemen? Dit kunnen zomaar vragen zijn waarop je 'ja' antwoord. Faalangst, bang zijn om fouten te maken, treedt met name op in situaties waarin er sprake is van een beoordeling. In onze training leer je om beter om te gaan met faalangst. Dit kan onder andere je zenuwachtigheid voor en tijdens toetsen, spreekbeurten en examens verminderen. Aan het begin van de brugklas vul je een vragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst en wat je mentor en docenten inbrengen, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Samen met de training kom je erachter of onze training jou helpt.

Examentraining

Je zit in leerjaar 4 en het examen staat voor de deur. Wat is een examen eigenlijk? Hoe maak je het examen het beste? Waar let je op? Wat moet je vooral niet doen? Heb je moeite met een bepaald vak? De examentraining bereidt je voor op het naderende examen, zodat je het zo goed mogelijk doorstaat. Want het doel is natuurlijk; het behalen van je diploma zodat je daarna verder kan met je toekomst.

Pesten

Verdraagzaam, respectvol, vriendelijk met elkaar omgaan; op onze school moet je je veilig voelen. Pesten is dus geen optie. Wij hebben een uitgebreid Pestprotocol. We pakken pesters én meelopers stevig aan. En als jij gepest wordt, helpen wij je. Bijvoorbeeld met onze No Blame-methode. 

Wil je meer informatie over wat wij doen tegen pesten? Neem gerust contact op met Angelina Jansen (jas@lekenlinge.nl), onze anti-pestcoördinator.

Aanmelding en contact (voor ouders)

Onze leerlingen zijn veel meer dan zijn of haar dossier. Open communicatie biedt de beste kans op een goede start op de juiste plek. Wilt u uw kind aanmelden op de Lingeborgh? En is er (extra) zorg nodig? Of maakt u zich zorgen over de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Bart Fokkema, zorgcoördinator (0345-571504, fok@lekenlinge.nl) of met Jonne Koopman, teamleider brugklas (0345-571501, kop@lekenlinge.nl)