de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Onze specialisten

Extra hulp en/of ondersteuning nodig? Bij de Lingeborgh staan verschillende specialisten voor je klaar. Hieronder volgt een overzicht.

Vertrouwenspersoon

Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie. Het mag niet. Op school niet, nergens. Maar het komt toch voor. Als jij er mee te maken krijgt, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Op elke locatie is een vertrouwenspersoon. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen aankloppen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt en adviseert onze docenten, mentoren, coördinerend docenten en teamleiders bij speciale vragen. De orthopedagoog doet ook gericht (psychodiagnostisch) onderzoek als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

Zorgcoördinator

De Lingeborgh heeft één zorgcoördinator. Hij is goed op de hoogte hoe onze leerlingen ervoor staan en hij onderhoudt - samen met onze orthopedagoog - de contacten met onze externe specialisten.

Het zorgadviesteam (ZAT)

De Lingeborgh heeft een zorgadviesteam (ZAT). In dit team werken diverse specialisten samen teneinde de omstandigheden van een leerling vanuit verschillende perspectieven te bekijken en passende hulp te kunnen bieden. Zoals de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, eventueel een medewerker van het wijkteam, de orthopedagoog, de zorgcoördinator, coördinerend docenten en teamleider. Het ZAT komt eens in de vier weken bij elkaar en bespreekt de casussen.

Schoolarts

De schoolarts, die verbonden is aan de GGD, komt regelmatig bij ons op school. Je kunt een afspraak (laten) maken als je hier gebruik van wilt maken. Dit kan ook door de zorgcoördinator en/of coördinerend docent worden geregeld.  

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker biedt korte, tijdelijke begeleiding bij sociaal-emotionele problemen. Deze werker adviseert onder andere over hulp voor ouders in de thuissituatie. Ook spreekt de schoolmaatschappelijk werker vaak de leerlingen die behoefte hebben aan advies en/of een gesprek.

Coördinator dyslexie / extra ondersteuning taal

Leerlingen met én zonder dyslexie kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning taal. Daarnaast verstrekken deze specialisten informatie over de hulpmiddelen en aangepaste werkwijze voor leerlingen met dyslexie.

Coördinator dyscalculie / extra ondersteuning rekenen

Leerlingen met én zonder dyscalculie kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning rekenen. Daarnaast verstrekken deze specialisten informatie over de hulpmiddelen en aangepaste werkwijze voor leerlingen met dyscalculie.

Trainer sociale vaardigheid

Leerlingen kunnen op de Lingeborgh gebruik maken van een training in sociale vaardigheden. Deze training is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

Trainer faalangstreductie

Leerlingen van de Lingeborgh kunnen gebruik maken van een training om de faalangst te verminderen of beter met faalangst om kunnen gaan. Deze training is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

Contact opnemen

Met vragen over zorg en begeleiding kun je altijd terecht bij onze specialisten. Wie heb je nodig?