O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Gezonde school

Gezonde school

Een van de speerpunten op de Lingeborgh is de gezonde school. Dit komt tot uitdrukking in het beleid ten aanzien van de gezonde schoolkantine, een rookvrij schoolplein en de lessen over gezondheid. Vanaf dit schooljaar wordt gestart om het thema gezondheid bij leerlingen vaker en vakoverstijgend aan bod laten komen. We vinden het van belang dat leerlingen bewuster worden van de factoren die gezondheid verbeteren en hierop zichzelf reflecteren. Om dit te realiseren wordt het gezondheidsdossier ingevoerd.


Leerlingen van leerjaar 1 t/m leerjaar 4 wordt kennis bij gebracht over gezondheid en daarover wordt gereflecteerd. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd.

Elke leerling heeft aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan op de Lingeborgh een digitaal dossier met daarin afgeronde opdrachten over gezondheid en reflecties daarop: het gezondheidsdossier. De thema’s die aan bod komen zijn voeding, sport en bewegen, relaties en seksualiteit, slaap en ontspanning en verslaving.


De gezonde schoolkantine

De gezonde schoolkantine past in het beleid van de Lingeborgh, dat gericht is op een gezonde leefstijl.

De Lingeborgh heeft de kantine in eigen beheer en heeft als uitgangspunt het aanbieden van producten die passen binnen de richtlijnen van het Voedingscentrum. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine overwegend gezonde producten aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Ook is in onze Gezonde Schoolkantine altijd water beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water met een smaakje en flesjes water. Onze frisdrank- en warme drankenautomaat bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes conform de normering van het Voedingscentrum. Hiermee voldoet onze kantine aan de richtlijnen voor een gouden schoolkantine.

Jaarlijks brengen wij het aanbod van de kantine in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum. 


De uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Kijk voor meer informatie over de Gezonde Schoolkantine en bijbehorende richtlijnen op:

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/stap-voor-stap/kies-een-gezonder-aanbod.aspx