de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Gezonde school

Gezonde school

De Lingeborgh streeft ernaar een gezonde school te zijn. Dit betekent dat wij in onze lessen structureel aandacht besteden aan gezondheid door kennis over te dragen op vijf thema's die kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl: voeding, beweging, slaap en ontspanning, relaties en seksualiteit en verslaving. Met behulp van reflectie willen we onze leerlingen bewust maken van hun eigen leefstijl. Daarnaast bieden we inzicht in manieren om gezonder te leven. Wij stimuleren gezond gedrag door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving van onze leerlingen. Ons schoolplein is natuurlijk rookvrij en we zijn hard op weg om het vignet Gezonde School te ontvangen. Onze schoolkantine voldoet aan de normen zoals gesteld door het voedingscentrum. In april 2018 de afgelopen twee jaar/jaren ontvingen we hiervoor de gouden bokaal.


Gezondheidsbeleid

Op de Lingeborgh vinden we gezondheid belangrijk. Het is een open deur, maar als een leerling niet gezond is, kan een leerling zichzelf ook niet ten volle ontwikkelen. Om die reden proberen wij op verschillende manieren een gezonde levenswijze bij onze leerlingen te stimuleren. Wij voeren al jaren een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken. Het is dan ook voor alle leerlingen verboden op en om de school te roken.


Bovendien heeft de Lingeborgh een gezonde schoolkantine. Dat houdt in dat er in de kantine binnen de verschillende aangeboden productgroepen (dranken, brood, zuivel, etc.) vooral gezondere producten te koop zijn en dat het ongezonde tot een minimum beperkt is. Zowel voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80 % uit de betere keuzes. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Ook is er een watertappunt zodat leerlingen op elk moment gekoeld water kunnen tappen, in plaats van frisdrank kopen. Hiermee voldoet onze kantine aan de richtlijnen voor een gouden schoolkantine.

Jaarlijks brengen wij het aanbod van de kantine in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Kijk voor meer informatie over de Gezonde Schoolkantine en bijbehorende richtlijnen op:

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/stap-voor-stap/kies-een-gezonder-aanbod.aspx


Verder is er een anti- alcoholbeleid. Dat houdt in dat alle schoolfeesten (inclusief de gala’s) en de buitenlandse reizen alcoholvrij zijn. Leerlingen kunnen bij binnenkomst gevraagd worden een blaastest te doen indien er vermoeden is van alcoholgebruik. Op de gala’s worden wel alcoholvrije cocktails geschonken. Voor leerlingen die overgewicht hebben, is het mogelijk kosteloos deel te nemen aan het XL2M project. Dit is in samenwerking met het Expertisecentrum Voor Overgewicht en Obesitas (EVOO).