de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Aanmelden

Procedure

Op deze pagina treft u de informatie en formulieren aan die nodig zijn om uw kind aan te melden op onze vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen. 

Voor informatie over aanmelding voor de locaties in Culemborg, klik hier.

Aanmelding en plaatsing

In principe geschiedt de aanmelding voor de brugklas door de ouders rechtstreeks bij de middelbare school. Aanmeldingsformulieren worden in december verstrekt aan de basisschool en zijn ook verkrijgbaar tijdens de Open Dag van vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden. Kijk voor de papieren versie onderaan deze pagina onder 'Aanmeldingsformulier'.


U kunt zich ook digitaal aanmelden of gebruik maken van de papieren versie. Het is niet nodig om zowel digitaal als op papier uw kind op te geven.


Bij de plaatsing in een brugklas gaan wij uit van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de kijk die de basisschool op uw kind heeft. De basisschooldocent zal dit advies met u bespreken en zal dit in het onderwijskundig rapport aan ons doorgeven.


Omdat wij hechten aan een warme overdracht en graag informatie willen over het kind achter de gegevens is er over ieder aangemelde leerling contact met de basisschool. Wij zullen dan op basis van het plaatsingsadvies en na het contact met de basisschool uw kind voorlopig plaatsen in een brugklas op een niveau dat bij dit advies past. Mocht een basisschool op basis van de uitslag van de Cito-toets het plaatsingsadvies willen aanpassen dan de kan de basisschooldocent contact met ons opnemen.


U ontvangt van ons begin juni een brief aangaande de definitieve plaatsing.


Wij ontvangen de aanmelding van uw kind graag vóór 15 maart 2021. Heeft u vragen over ons onderwijs of over de aanmeldprocedure dan kunt u contact opnemen met Jonne Koopman, teamleider brugklas (kop@lekenlinge.nl / 0345-571504).


Passend onderwijs

Indien uw kind (extra) zorg nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk tijdig contact op te nemen met onze zorgcoördinator, Bart Fokkema, aangaande leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO). Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van vestiging de Lingeborgh, 0345-571504, en het e-mailadres fok@lekenlinge.nl.


Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben wij met basisscholen en andere VO scholen uit de omgeving een regionaal samenwerkingsverband Rivierenland. In dit samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Dat houdt in dat uw kind geplaatst wordt op Lek en Linge of, als wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, op een andere reguliere of speciale school. Dit wordt in het samenwerkingsverband vastgesteld. Om een indicatie te krijgen van onze begeleidingsmogelijkheden kunt u hier het schoolondersteuningsprofiel bekijken. Omdat wij ons realiseren dat ieder kind weer anders is en meer is dan alleen een dossier op papier, willen we graag een open communicatie zodat uw kind op de juiste plek een goede start kan maken. 


Voor leerlingen die zorg nodig hebben en nu niet binnen het samenwerkingsverband naar school gaan, is het extra van belang tijdig contact op te nemen.


Overbrugklas

Voor leerlingen die de basisschool succesvol hebben afgerond, maar nog niet rijp zijn voor de brugklas, biedt de Lingeborgh een oplossing: de overbrugklas. Om uw kind aan te melden voor het tussenjaar kunt u gebruik maken van het papieren of digitale aanmeldingsformulier. Heeft u vragen over het tussenjaar, dan kunt u contact opnemen met de docent van groep 8 van de basisschool waar uw kind op zit of met Jonne Koopman (kop@lekenlinge.nl / 0345-571504), teamleider brugklas bij de Lingeborgh.


Procedure aanmelding klas 2 t/m 4

Voor de leerjaren 2 t/m 4 geldt een andere aanmeldprocedure. Hiervoor kunt u contact opnemen met de teamleider van de afdeling waar u uw kind wilt inschrijven:

  • Jan Eckhardt, teamleider vmbo basisberoepsgerichte leerweg (eck@lekenlinge.nl)
  • Fenneke van Lent, teamleider vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (len@lekenlinge.nl)
  • Carry van Tetering, teamleider vmbo theoretische leerweg leerjaar 2, 3 en 4  / havo-vwo (onderbouw) (tet@lekenlinge.nl)