O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Docenten, mentoren, coaches en teamleiders

Docenten

De docent is de eerstverantwoordelijke voor leerlingbegeleiding in de klas. Hij/zij ziet de mogelijke problemen en verbeterpunten en deelt dit met de mentor/coach.

Mentoren/coaches

De mentor/coach (m/v) is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 


Elke klas heeft een mentor. Jouw mentor let erop hoe het met je gaat, en met de klas. De mentor is méér dan een gewone leraar. Hij/zij is een vertrouwenspersoon. Als je problemen hebt, thuis of op school, kun je bij de mentor terecht. Samen met de docenten helpt de mentor je om je aan afspraken te houden. Die zijn desgewenst vastgelegd in het individueel ontwikkelingsperspectief (IOP). 

Mentoren leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) (vmbo, klas 1 en 2)

De lwoo-mentor heeft dezelfde taken als andere mentoren. Daarnaast geeft hij/zij zo veel mogelijk uren les aan één klas. Daardoor heb je als leerling niet steeds een ander gezicht voor de klas. De lwoo-mentor heeft intensief contact met de leerling.


De lwoo-mentor hoort van andere docenten hoe de leerling het doet. 

Teamleiders

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor een afdeling op één van de locaties van onze school. Zij sturen de docenten en mentoren aan. Naast een leidinggevende functie hebben zij ook een lesgevende taak. Hierdoor hebben zij ook veel contact met de leerlingen van hun afdeling en weten zij wat er speelt onder hun leerlingen.