O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Wij zijn er voor jou!

Bij Lek en Linge staat de leerling centraal. Wij willen dat elke leerling zich thuis voelt op onze school. En dat elke leerling het diploma haalt dat bij hem of haar past. Dat geldt dus ook voor jou.

Je kunt rekenen op goed onderwijs en een goede begeleiding. Met het hele team - docenten en andere medewerkers - volgen we je ontwikkeling. Hoe gaat het met je? Heb je het naar je zin op school? Welke vakken vind je leuk? Of juist moeilijk? Is er iets aan de hand?

Belangrijke vragen. Zeker als je ergens mee zit, iets dat je afleidt van schoolzaken.

Het kan elke leerling overkomen. Misschien iets kleins, of een heftige gebeurtenis die je leven op zijn kop zet. Ook dan zijn wij er voor jou. Dus vertel het aan je docent of mentor/coach.


We helpen je met advies en ondersteuning.

Waarom leerlingbegeleiding?

Leerlingbegeleiding is goed voor je leerprestaties, en voor je verdere ontwikkeling als mens.
De leerlingbegeleiding bij Lek en Linge zorgt ervoor dat jij:

  • met plezier naar school gaat
  • veel leert
  • en het diploma haalt dat bij jou past.

Als je (tijdelijk) extra aandacht nodig hebt, biedt Lek en Linge de nodige steun. Dat doen we in overleg: sámen met jou, én met je ouder(s)/verzorger(s).

Wie biedt de ondersteuning?

We bieden extra zorg en ondersteuning op drie niveau's: de eerste, tweede en derde lijn.


Eerste lijn 

De docenten, mentoren/coaches en teamleiders. Zij begeleiden het onderwijsleerproces. 


Meer over docenten, mentoren/coaches en teamleiders


Tweede lijn 

De zorgcoördinator, orthopedagoog, counselors, dyslexiecoördinatoren, faalangst-begeleiders en medewerkers van de time-outlokalen en de Trajectklas. Ook het zorgadviesteam (ZAT) hoort bij de tweede lijn. Docenten en mentoren/coaches kunnen een beroep doen op deze specialisten, in overleg met de zorgcoördinator. 


Meer over onze specialisten


Derde lijn 

Specialisten van buiten de school. Zoals jeugdartsen, sociale wijkteams en de leerplichtambtenaar (LPA). Het contact met deze specialisten loopt via het zorgadviesteam of de zorgcoördinator. Ook Samenwerkingsverband Rivierenland hoort bij de derde lijn. Die organisatie gaat over de eventuele overstap naar voortgezet speciaal onderwijs (na het verkrijgen van de toelaatbaarheidsverklaring). 


Meer over specialisten buiten de school

Trajectklas

De lessen volg je zo veel mogelijk in je eigen klas. Voor sommige leerlingen is dat lastig. Het is dan te druk, of te spannend, of er is te veel afleiding. In de trajectklas werk je in een rustige omgeving, met wat extra begeleiding en ondersteuning. Dat kan vóór, tijdens en ná school, en tijdens pauzes. Zo lang het nodig is. Wij hebben twee trajectklassen: op de vmbo-locatie voor de vmbo-leerlingen en op de brugklaslocatie voor leerlingen van de brugklas, havo en vwo. Aanmelden gaat via het ‘zorgloket’ op school.

Huiswerkklas

Soms is het lastig om zonder hulp je huiswerk te maken. Of is er thuis geen ruimte om je huiswerk te doen. In onze huiswerkklas werk je in kleine groepjes aan je huiswerk. Er is altijd een onderwijsassistent. Die kan je helpen, bijvoorbeeld je werk alvast nakijken, of overhoren. Wil je meer weten over de huiswerkklas?

Theeklas

Als UNESCO-school heeft Lek en Linge oog voor iedereen in de samenleving en op school. We bieden elke leerling dezelfde kansen en mogelijkheden.

Bijvoorbeeld via onze theeklas. Bij de theeklas kun je terecht als je ouder(s)/verzorger(s) (tijdelijk) geen ondersteuning kunnen bieden.

Huiskamerklas

Heb je veel moeite met leren, dan word je geplaatst in een klas met leerwegondersteuning (lwoo), de zogenaamde huiskamerklas. Die ziet er gezellig uit, net als een huiskamer, om je op je gemak te laten voelen. Bij de huiskamer zit je al vanaf de brugklas op de vmbo-locatie.

Wil je meer weten over de huiskamerklas

Grenzen aan ondersteuning

Soms is meer hulp nodig dan de school kan bieden. Vaak is er dan op een andere plek een beter passende ondersteuning. Bijvoorbeeld een bovenschoolse voorziening of speciaal voortgezet onderwijs. Wat de beste keuze is? Dat overleggen wij met de ouder(s)/verzorger(s) en de specialisten van het Samenwerkingsverband Rivierenland. (Zij gaan over de aanvraag en toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs).

Soms is het zinvol om de huisarts en/of het sociale wijkteam erbij te betrekken.

Passend onderwijs: Onderwijs voor álle leerlingen

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen ervoor verantwoordelijk om álle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken gewone en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rivierenland. Wat passend onderwijs voor ons inhoudt, wat kan en wat niet kan, wordt beschreven in het zg. schoolondersteuningsprofiel. 

Pestprotocol

Verdraagzaam en respectvol met elkaar omgaan, op school moet je je veilig voelen. Pesten is dus geen optie. We hebben een uitgebreid Pestprotocol. We pakken pesters en meelopers) stevig aan. En áls jij gepest wordt, helpen wij je, bijvoorbeeld met leerzame weerbaarheidstraining.

Aanmelding en contact (voor ouders)

Elk kind is méér dan zijn of haar dossier. Open communicatie biedt de beste kans op een goede start op de juiste plek. Wilt u uw kind aanmelden bij Lek en Linge? En is er (extra) zorg nodig? Neem dan tijdig contact op met onze zorgcoördinatoren. Vooral als uw kind niet binnen het Samenwerkingsverband Rivierenland naar school gaat.

Met vragen kunt u natuurlijk terecht bij de zorgcoördinator van uw kind.

Zorgcoördinatoren:
brugklaslocatie: Annet Lucassen, luc@lekenlinge.nl
vmbo-locatie en lwoo: Rachel de Haan, rha@lekenlinge.nl
havo-locatie: Miranda van Soerland, soe@lekenlinge.nl
vwo-locatie: drs. Petra Kok, kok@lekenlinge.nl