O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Onze specialisten

Heb je extra zorg of begeleiding nodig? Bij Lek en Linge staan verschillende specialisten voor je klaar.

Decaan

Als leerling heb je veel keuzes. Welke school? Welke opleiding? Welk profiel? Vakkenpakket? De decaan helpt leerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)) om de best passende keuzes te maken. Hij weet ook veel over de kosten van opleidingen.

Counselor

Counselors houden goed in de gaten hoe onze leerlingen zich voelen bij Lek en Linge. Ofwel, ga jij met plezier naar school? Heb je het naar je zin? Loop je ergens tegenaan? Met vragen of een probleem kun je altijd terecht bij de counselors en/of de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie. Het mag niet. Op school niet, nergens. Maar het komt toch voor. Als jij er mee te maken krijgt, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Op elke locatie is een vertrouwenspersoon. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen aankloppen. (Lek en Linge heeft een helder pestprotocol)

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt en adviseert onze teamleiders en mentoren/coaches bij speciale vragen. De orthopedagoog doet ook gericht (psychodiagnostisch) onderzoek als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker biedt korte, tijdelijke begeleiding bij sociaal-emotionele problemen. Deze werker adviseert onder andere over hulp voor ouders in de thuissituatie.

Het zorgadviesteam (ZAT)

Lek en Linge heeft twee zorgadviesteams (ZAT). In deze teams werken diverse specialisten samen. Zoals de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, een medewerker van het sociaal wijkteam Culemborg, de orthopedagoog en de counselors. Een team werkt voor de vmbo-locatie, het andere is er voor de brugklas-, havo- en vwo-locatie.

Zorgcoördinator, zorgloket

Lek en Linge heeft vier zorgcoördinatoren: voor vmbo, brugklas, havo en vwo. Zij vormen ons ‘zorgloket’; zij weten hoe onze zorgleerlingen ervoor staan. Dat geeft een duidelijk beeld, waardoor we elke leerling zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent zorg bij Lek en Linge houdt zich bezig met leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

Dyslexiecoördinator

Ben je dyslectisch? Dan kun je rekenen op Lek en Linge. We hebben veel ervaring met dyslexie en bieden een passende ondersteuning. We houden er rekening mee als je toetsen hebt. Dan krijg je bijvoorbeeld meer tijd om vragen te beantwoorden. Er is een speciale dyslexiecoördinator (op elke locatie), waar je terecht kunt met vragen.

Faalangstreductiebegeleider

Ben je bang dat iets niet lukt? Een toets, of spreekbeurt? Sla je dan dicht, of raak je in paniek? Dan heb je last van faalangst. Wij kunnen je helpen met een speciale training, van onze eigen faalangstreductiebegeleider. Dat werkt goed. 

Contact opnemen

Met vragen over zorg en begeleiding kun je altijd terecht bij onze zorgcoördinatoren. Wie jouw contactpersoon is, hangt af van de locatie waar je onderwijs volgt:

brugklaslocatie: Annet Lucassen, luc@lekenlinge.nl
vmbo-locatie en lwoo: Rachel de Haan, rha@lekenlinge.nl
havo-locatie: Miranda van Soerland, soe@lekenlinge.nl
vwo-locatie: drs. Petra Kok, kok@lekenlinge.nl