O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Specialisten buiten de school

Voor het bieden van zorg en begeleiding werken we, wanneer dat nodig is, samen met externe instanties. Denk daarbij aan jeugdartsen, sociale wijkteams en de leerplichtambtenaar (LPA). Het contact met deze specialisten loopt via het zorgadviesteam of de zorgco√∂rdinator. Ook Samenwerkingsverband Rivierenland hoort bij de derde lijn. Die organisatie gaat over de eventuele overstap naar voortgezet speciaal onderwijs (na het verkrijgen van de toelaatbaarheidsverklaring). 

Informatie over opgroeien en opvoeden

Wie opvoedt heeft regelmatig vragen over de aanpak van een situatie in het gezin of over de ontwikkeling of gezondheid van een kind. Kinderen van alle leeftijden stellen ouders steeds voor nieuwe dilemma's of zorgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan hierbij helpen. Hun website staat vol met bruikbare informatie per leeftijdscategorie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Zij zijn ook te bezoeken. Meer informatie staat op www.cjgculemborg.nl.

Voor jongeren vanaf 12 jaar is er de website www.zolosjehetop.nl. Mailen kan ook, naar cb-culemborg@stmr.nl.

Kindermishandeling

Scholen hebben de verplichting om te werken met een meldcode en protocol voor melding van (vermoeden van) kindermishandeling. Zie www.veiligthuisgelderlandzuid.nl (voorheen het AMK, algemeen meldpunt kindermishandeling). Hieronder kunt u de meldcode inzien.