O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Maatwerk

Les op het niveau dat bij je past

Het is een open deur dat alle leerlingen op onze school verschillend zijn. De een is goed in Engels maar niet in Nederlands, de ander is goed in Nederlands én in Engels en weer een ander worstelt met beide vakken maar is weer geniaal in wiskunde. Vanuit de overheid krijgen scholen steeds meer ruimte om hun leerlingen maatwerk te bieden, in en buiten de les.

Onze school heeft sinds vorig jaar drie maatwerkcoaches die het maatwerk coördineren: Maartje Smits - Van der Lek op de vmbo-locatie, Anne van Luijtelaar op de havo-locatie en Hanneke Wetzeler op de vwo-locatie.

Er zijn allerlei mogelijkheden voor maatwerk; dat zit eigenlijk al opgesloten in de term. De voorbeelden hieronder zijn dus ook maar een klein gedeelte van wat mogelijk is.

Voorbeelden van Maatwerk

  • Een leerling in 5 atheneum is heel goed in natuurkunde en verveelt zich in de les. Voor hem bestaat de mogelijkheid dat hij de stof van klas 5 en 6 in een jaar doorwerkt en al aan het einde van klas 5 examen natuurkunde doet.
  • Een leerlinge in 4 havo is half Russisch en gaat op vwo-niveau eindexamen Russisch doen op een vo-school in Den Haag. 
  • Een leerling in 4 vmbo-kader heeft een Duitse vader en haalt hoge cijfers voor Duits. Hij kan dat vak op vmbo-tl niveau afsluiten.
  • Een leerling in 5 havo volgt de vooropleiding aan het conservatorium en mist daardoor op woensdagmiddag alle lessen. In overleg met de betrokken docenten volgt hij de lessen deels met een andere klas en deels werkt hij de gemiste lesstof thuis bij.
Zoals je ziet, is er van alles mogelijk voor leerlingen die goed zijn in een bepaald vak, gedemotiveerd dreigen te raken, zich vervelen, graag een opleiding of stage buiten school willen doen, voor een bepaald vak examen willen doen op een hoger niveau, extra uitdaging willen en ga zo maar door.

De leerling kan zelf met een verzoek om maatwerk naar zijn mentor of vakdocent stappen of rechtstreeks naar de maatwerkcoördinator. In overleg met vakdocent, mentor, teamleider, ouders en natuurlijk de leerling zelf onderzoekt de maatwerkcoördinator welke mogelijkheden er zijn. Dan stelt zij een contract op dat de betrokkenen ondertekenen. 

Gedurende het maatwerktraject en na afloop evalueert zij de gang van zaken. 

Contact met Maatwerkcoaches

Voor meer informatie kun je mailen met de maatwerkcoaches:  

  • Maartje Smits - Van der Lek, (t)vmbo: lek@lekenlinge.nl
  • Anne van Luijtelaar, (t)havo: lui@lekenlinge.nl
  • Hanneke Wetzeler, (t)vwo: wet@lekenlinge.nl


Kijkt u ook eens bij 'de Wereld buiten de lessen om'.