O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
22-11-2019, 09:08 uur in de Lingeborgh Geldermalsen

Voorlichtingsavond vervolgonderwijs op de Lingeborgh Geldermalsen

Nieuwe tekst-sectie

Het is al een tijdje geleden, maar op dinsdag 5 november jongstleden vond de jaarlijkse mbo-voorlichtingsavond plaats op de Lingeborgh in Geldermalsen. 
De avond, die helemaal in het teken stond van oriëntatie en het kiezen van een vervolgopleiding, werd druk bezocht. Circa 1300 ouders en leerlingen kwamen naar de Lingeborgh om zich nader te oriënteren op het grote aanbod aan vervolgopleidingen. Er waren voorlichtingsrondes over 50 verschillende opleidingen georganiseerd en bovendien was er een informatiemarkt in de aula waar behalve de mbo-scholen en de leerweg havo ook aantal brancheorganisaties en Defensie informatie gaven over opleidings- en arbeidsmogelijkheden.

Voor de leerlingen van klas 4 is deze keuze op dit moment al aan de orde. Voor klas 3 was deze avond de eerste aanzet om zich te verdiepen in het onderwijs na de middelbare school.

De Lingeborgh besteedt veel aandacht aan de oriëntatie op een passend vervolgtraject na het eindexamen. Door onze leerlingen zoveel mogelijk ervaringen met de beroepenwereld aan te bieden, leren leerlingen zichzelf, hun interesse en hun sterke en minder sterke kanten kennen. Door hier vanaf klas 1 mee bezig te zijn en ook hun ouders bij dit proces te betrekken, zijn de leerlingen actief bezig vorm te geven aan hun eigen, individuele studie- en loopbaan traject.