O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
29-05-2020, 18:33 uur in Schoolleiding

Regionaal project TechExplore24 laat scholieren kennismaken met techniek


Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen uit zowel basis- als voortgezet onderwijs in de regio Rivierenland zich via het project TechExplore24 onderdompelen in techniek, en dat in de breedste zin van het woord. Dankzij een aangevraagde subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs is hier een bedrag mee gemoeid van 3,6 miljoen euro met een looptijd van vier jaar. Hierdoor krijgt het technisch onderwijs een flinke boost.

Met passend opgeleide jongeren vullen vraag (van werkgevers) en aanbod (van opleidingen) elkaar nóg beter aan, is de gedachte achter TechExplore24. Om jongeren aan te moedigen voor techniek te kiezen, komen er twee TechExplore24-hotspots. Bij het Lingecollege in Tiel komt er de hotspot in het teken van ‘Smart buildings’; hier ontdekken ze alles over bouwen, energietransitie en duurzaamheid. En bij Lek en Linge draait het om ’Smart technology’, zoals o.a. 3D, virtual reality, domotica, mechatronica en drones. Tevens bestaat de mogelijkheid om lessen techniek te laten verzorgen in het basisonderwijs.
“De hotspots zijn gericht op leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs,” verklaart André Viets, directeur vmbo-locatie bij Lek en Linge en kartrekker namens acht regionale vmbo-scholen. “Het doel is kennismaken, informeren en enthousiasmeren. Verder is er ruimte voor demo’s, cursussen, presentaties en ontmoetingen met onder andere het bedrijfsleven, brancheorganisaties, opleidingsbedrijven en oud-leerlingen als rolmodellen.” Eigenlijk zou de kick-off van TechExplore24 in maart plaatsvinden, maar toen was daar de coronapandemie. Viets: “Er is wel wat vertraging opgetreden, maar de aanpassingen en inrichting van de gebouwen voor de nieuwe hotspots gaan door. Straks is er plaats voor telkens 30 leerlingen. Basisscholen kunnen via een website intekenen. Ook leerlingenvervoer is geregeld.”

TechExplore24 is de regionale uitwerking van de landelijke regeling Sterk Techniekonderwijs. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s vanuit het Rijk geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Naast Lek en Linge (Culemborg) en het Lingecollege (Tiel) zijn het ORS Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh (Geldermalsen), het Van Lodenstein College, de Pantarijn, het Helicon (Kesteren), De Cambier (Tiel) en het KWC (Culemborg) betrokken, alsmede ROC Rivor. Het bedrijfsleven in Kesteren, Tiel, West Betuwe en Culemborg, dat straks de vruchten moet plukken van goed opgeleide schoolverlaters, is co-financier. “Het is een megaoperatie met veel partijen,” beaamt Viets.
“Het moet ertoe leiden dat in 2024 meer leerlingen techniek zijn gaan studeren én uiteindelijk gaan kiezen voor een loopbaan in de techniek. Dit wordt gemeten op de mbo’s en met regionaal onderzoek.” Hij kijkt uit naar het moment waarop de hotspots operationeel zijn. “Kinderen worden enthousiast als ze dingen mogen ervaren. Het verhoogt de motivatie. Onze vmbo-leerling Tijs Blokhuizen ontwierp het officiële logo voor TechExplore 24. Ook is er o.a. een test geweest met VR-brillen waarbij je je kon inleven als liftmonteur. Dat sloeg geweldig aan. Ook docenten zien de uitdaging om ermee aan de slag te gaan. TechExplore24 is een krachtige, uitdagende aanvulling op de theoretische kennis.”