O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
27-11-2020, 12:59 uur in Schoolleiding

Heeft u de ouderenquête al ingevuld?

We hebben uw hulp nodig!

Beste ouder(s), verzorger(s),

U ontving begin november via de mail een uitnodiging om de ouderenquàªte in te vullen. En als u kinderen heeft op meerdere locaties ontving u meerdere mails met het verzoek de vragenlijst in te vullen.
In deze enquàªte wordt u gevraagd naar uw mening over onze school. Lek en Linge wil graag een goede school zijn én blijven. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten wat u van onze school vindt. Door uw mening te geven helpt u ons met het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit. Een aantal ouders heeft inmiddels aan ons verzoek voldaan, maar we willen nog meer respons en vragen daarom opnieuw uw aandacht voor deze ouderenquàªte. 

Deze tevredenheidsgegevens worden verwerkt door Vensters voor Verantwoording Voortgezet Onderwijs en de resultaten van alle scholen worden gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl.
Belangstellenden kunnen op deze site de resultaten vergelijken.

In deze enquàªte zijn geen vragen opgenomen over het onderwijs in Corona-tijd. Dat hebben we bewust gedaan om de resultaten goed te kunnen vergelijken met andere jaren en andere scholen. Over dit onderwerp hebben we afgelopen jaar een vragenlijst afgenomen onder ouders. Dat zullen we later dit schooljaar nogmaals doen.

Deze enquàªte bestaat uit een korte vragenlijst die u in 10 minuten kunt afronden. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen, dan kan het zijn dat deze in uw spamfolder/ongewenste mail is terecht gekomen.

Ik reken op uw medewerking. Alvast hartelijk dank daarvoor! 


Met vriendelijke groet,

Carel Konings
Directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge