O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
04-06-2021, 14:15 uur in Schoolleiding

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school wordt zowel binnen als buiten de lessen beeldmateriaal gemaakt. In veruit de meeste gevallen zijn dat sfeerfoto's, maar er zijn ook situaties waar dat niet zo is en waar leerlingen heel duidelijk herkenbaar in beeld zijn. Voor dat soort beeldmateriaal hebben we toestemming nodig om het beeldmateriaal te maken en te gebruiken. Daarom willen we voor het schooljaar 2021-2022 alle ouder(s)/verzorger(s) met kinderen jonger dan 16 jaar bij ons op school vragen aan te geven of wij beeldmateriaal mogen maken van uw kind(eren) en hoe we het gemaakte beeldmateriaal mogen gebruiken. 

Het registreren van de keuze wel/geen toestemming verloopt eenvoudig via Magister. Het maakt niet uit of hiervoor de Magister-app of Magister via de browser (https://lekenlinge.magister.net) wordt gebruikt. Inloggen doet u met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw ouderaccount. 
Het kenbaar maken van de keuze verloopt vervolgens via de menu-optie "Gegevens van [...]" > "Toestemming gebruik gegevens". 
Ouders met meer dan 1 kind jonger dan 16 jaar bij ons op school willen we vriendelijk verzoeken de keuzes voor al uw kinderen door te geven. 
Een doorgegeven keuze kan op elk moment worden gewijzigd. 

Heeft u een kind van 16 jaar of ouder bij ons op school? Wilt u dit bericht dan aan hem/haar doorgeven? Uw zoon of dochter kan dan zelf zijn of haar toestemming kenbaar maken via de hierboven aangegeven route. Uiteraard moet daarvoor met het eigen account van uw zoon of dochter worden ingelogd.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?