O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
29-06-2021, 15:00 uur in Schoolleiding en Locaties Culemborg

Enthousiaste ouder gezocht voor Deelraad Lek en Linge Culemborg

Beste ouder, verzorger,

De deelraad Culemborg (DR-LLC) nodigt u van harte uit u aan te melden als verkiesbaar kandidaat voor de DR-LLC. Wij zoeken een enthousiaste ouder om alle ouders en verzorgers van leerlingen op de vestiging van Lek en Linge in Culemborg te vertegenwoordigen.
U wordt betrokken bij het beleid van en de gang van zaken op de school. De contacten met bestuur, directie, personeel en leerlingen vinden op een open, constructieve manier plaats waar u uw bijdrage aan kan leveren. Zaken die daar zoal bij horen zijn: het doorlezen van beleidsstukken en het bijwonenvan DR-vergaderingen. Tijdens deze DR-vergaderingen worden beleidsstukken doorgenomen en heeft u advies- of instemmingsrecht.

Op dit moment worden de ouders in de DR-LLC vertegenwoordigd door Annette de Bruin, Aziza Badouri en Margreet Alberts. Aziza Badouri legt haar MR-taak neer vanwege het slagen van haar zoon.
Kandidaten worden uitgenodigd om zichzelf verkiesbaar te stellen voor de oudergeleding van de DR-LLC. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan één, dan zullen er in juli verkiezingen georganiseerd worden. Het hoogste aantal stemmen bepaalt wie er toetreedt tot de oudergeleding DR-LLC.
Indien er geen tegenkandidaten zijn dan wordt de kandidaat die zich heeft aangemeld automatisch gekozen.

Mocht u meer informatie willen over de werkzaamheden voor de DR-LLC, neem dan gerust contact op met Margreet Alberts, albertsmargreet@gmail.com, of Annette de Bruin, annettedahm@hotmail.com. Volgens het Medezeggenschapsreglement heeft u het recht om u verkiesbaar te stellen zolang uw kind onderwijs volgt op Lek en Linge, vestiging Culemborg.

U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk donderdag 8 juli 2021 een mail te sturen aan het adres van ondergetekende voorzien van uw contactgegevens en motivatie. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de vervolgprocedure.

Met vriendelijke groet,
Namens de DR-LLC,

Maartje van der Lek
voorzitter Medezeggenschapsraad Lek en Linge
mail: lek@lekenlinge.nl