O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken
23-07-2021, 09:21 uur in Locaties Culemborg

Rapporten Lek en Linge Culemborg digitaal verstuurd

Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van alle locaties in Culemborg geïnformeerd dat het fysiek aanwezig zijn bij de rapportuitreiking vanwege de Corona besmettingen facultatief was. Wel hebben alle leerlingen afscheid genomen van elkaar en de mentor, hetzij door aanwezig te zijn op school of door de bijeenkomst online via Teams bij te wonen.

Daarnaast is op vrijdag 16 juli het rapport van de leerlingen van de locaties in Culemborg naar hun schoolmailadres verstuurd. We vragen ouder(s)/verzorgers(s) van wie de kinderen niet fysiek aanwezig waren en het rapport toch willen inzien dit aan hun kind te vragen. Dit is door middel van een geautomatiseerd proces gebeurd en derhalve is het niet mogelijk om dit ook aan de ouder(s)/verzorger(s) te versturen of nog na te sturen.

Verder verzoeken we leerlingen die niet aanwezig waren het rapport in het nieuwe schooljaar voor 1 oktober wel nog bij hun oude mentor op te halen. We realiseren ons dat het wellicht als dubbel over kan komen, omdat ze al gemaild zijn. Helaas was dat nu niet meer te ondervangen. We zullen in het nieuwe schooljaar bekijken hoe en of we gebruik zullen blijven maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Maar, wat voor ons als een paal boven water staat, is dat we er heel erg aan hechten dat leerlingen het jaar met elkaar en hun mentor samen afsluiten. Er is al genoeg niet doorgegaan. Des te belangrijker is het dat dat alle leerlingen en hun mentor ondanks de Corona perikelen een laatste moment samen hadden, online, fysiek of hybride.

We wensen iedereen een hele goede en vooral gezonde vakantie toe en we hopen iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten.