O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Algemene informatie

Onze school

Bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge kun je terecht voor alle niveaus van voortgezet onderwijs. Van basisberoepsgerichte leerweg tot en met tweetalig gymnasium. 


Lek en Linge is een bruisende school waar je als leerling een fijne tijd hebt, veel leert en het diploma haalt dat bij je past. Zo kun je vol zelfvertrouwen beginnen aan een vervolgopleiding. Zit je nu in groep 8? En ben je benieuwd naar het onderwijsaanbod? Lees dan verder op deze pagina's:


Onderwijsaanbod CulemborgOnderwijsaanbod Geldermalsen

Voor alle leerlingen, uit de hele regio

We geven elke leerling onderwijs op maat. Wie extra zorg nodig heeft, krijgt leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen die veel aan kunnen en extra gemotiveerd zijn, kunnen terecht op de leerroutes gymnasium en tweetalig vmbo-t, havo en vwo. De school werkt op alle locaties met onderwijsteams. Die zijn verantwoordelijk voor de lessen en de begeleiding van een groep leerlingen. We zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin álle leerlingen zich thuis voelen. Iedereen doet ertoe voor ons!


Zoals je uit de naam kunt opmaken, is openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge een school voor een groot gebied. Onze leerlingen komen onder andere uit Culemborg, Geldermalsen, Beusichem, Zoelmond, Tricht, Buren, Beesd, Everdingen, Leerdam, Maurik, Tiel, Schalkwijk en Houten.

Onze locaties

Lek en Linge heeft vier sfeervolle locaties in Culemborg en één vestiging, de Lingeborgh, in Geldermalsen. Ze voldoen allemaal aan de eisen die modern onderwijs vraagt.


In Culemborg staan het brugklasgebouw met 400 leerlingen, het vmbo-gebouw geschikt voor 600 leerlingen, het havo-gebouw voor 500 leerlingen en ten slotte het vwo-gebouw met een capaciteit van circa 1000 leerlingen. Bij elkaar zitten er ruim 2500 leerlingen op de vier in elkaars nabijheid gelegen locaties die ieder hun eigen bij de locatie passende locatiecultuur kennen.


Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen met vmbo en onderbouw havo/vwo heeft circa 1250 leerlingen. Die zitten vanaf het voorjaar van 2017 in een brugklasgebouw en een gebouw voor de klassen 2 t/m 4.


Lek en Linge heeft voor al haar locaties en vestigingen lovende beoordelingen van de inspectie ontvangen. Het vwo-onderwijs in Culemborg heeft opnieuw het predicaat "Excellent" gekregen tot 2021. 


Kortom, Lek en Linge is een kleinschalig georganiseerde, grote school met veel mogelijkheden. Leuk en leerzaam!

Vestiging de Lingeborgh

Vestiging de Lingeborgh heeft als onderdeel van O.R.S. Lek en Linge een eigen kleur en cultuur: een veilige school, waarbinnen je mag zijn wie je bent, kleinschalig door elkaar te kennen, erkennen en herkennen. Wij willen graag dat je een diploma haalt op het voor jou hoogst mogelijke niveau en dat jij je als mens ook verder ontwikkelt. Dit gebeurt niet alleen in de les, maar ook daarbuiten, tijdens excursies, stages, maar ook doordat je deel neemt aan sportieve en creatieve evenementen. Nieuw is Hart in ontwikkeling; hierin ontdek en ontwikkel jij je talenten, maar deelt ze ook met anderen.

We begeleiden je graag naar een optimaal resultaat, ook wanneer het niet wordt verwacht. We nemen geen genoegen met minder als we meer in je zien!

Goede ondersteuning, begeleiding en zorg staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Dit doen we door met elkaar in contact te blijven en door tijdig specialisten in te zetten, zoals remedial teachers, die je ondersteunen bij Nederlands, Engels of Rekenen, of een orthopedagoog. We hebben hoge verwachtingen van jou als leerling, de betrokkenheid van je ouders en van onze docenten.

Leren leren is hierbij belangrijk. Net als afspraak is afspraak. Je doet wat je belooft. Dit geldt zowel voor ons als voor jou. Daarnaast zijn ruimte, transparantie en openheid belangrijke waarden voor ons. Dit is herkenbaar in de uitstraling van ons gebouw, maar ook in de manier waarop wij omgaan met elkaar. Er is ruimte om jezelf te zijn, in een leeromgeving die dat gevoel ondersteunt.

Bovendien zijn wij actief betrokken bij de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap van Geldermalsen en de regio. Samenwerking met de gemeente, met de lokale ondernemingen, met jongeren en ouderenorganisaties en anderen past bij onze plaats als school: midden in de samenleving.