de Lingeborgh
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Schoolkosten de Lingeborgh

Wat kost wat?

De ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is bedoeld voor schoolbijeenkomsten, ouderavonden, verzekering en een aantal buitenlesactiviteiten zowel op sportief, cultureel als op vakspecifiek gebied. De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is voor alle leerjaren EUR 60,-. De onderwijs-gerelateerde activiteiten zoals projecten worden door de school betaald. In geval van de zogenaamde activiteitendag kan het voorkomen dat er een gering bedrag bijbetaald moet worden afhankelijk van de gekozen activiteit. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wij wijzen u erop dat de school uit deze ouderbijdrage haar bovengenoemde activiteiten financiert. De factuur inzake de ouderbijdrage wordt eind september 2019 aan u toegezonden. Het totale bedrag van de ouderbijdrage wordt beheerd door het hoofd Financiën.


Overige kosten

In de jaarplanning worden diverse buitenlesactiviteiten opgenomen, zoals klassenavonden, excursies, werkweken en dergelijke, waarvoor een kostendekkende bijdrage van de leerlingen wordt gevraagd. 


Groen

Voor leerlingen van Groen leerjaar 3 wordt separaat een bedrag van EUR 40,- in rekening gebracht voor de aankoop van een overall.


Horeca, Recreatie en Bakkerij (HBR)

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de regeling voor de kleding van HBR gewijzigd. Voor de leerlingen die deze leerweg volgen wordt alleen nog separaat een bedrag in rekening gebracht voor de benodigde kleding ad. € 160,-. (Deze wordt volledig in leerjaar 3 in rekening gebracht.) De benodigde schoenen voor deze leerweg dient men op eigen gelegenheid aan te schaffen. Deze moeten aan alle gestelde veiligheidsvoorwaarden voldoen. De leerlingen zullen hierover geïnformeerd worden.


Zorg en welzijn

Voor leerlingen van Zorg en welzijn leerjaar 3 wordt separaat een bedrag van EUR 20,- in rekening gebracht voor de aankoop van een t-shirt met logo.


Kluisjes

Tegen vergoeding van € 10,- per schooljaar en een eenmalige borg van € 5,- is het mogelijk om een kluisje te huren. Voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 is het verplicht een kluisje te huren i.v.m. het opladen en opbergen van de iPad die ter beschikking wordt gesteld door de Lingeborgh. Op de overeenkomst ouderbijdragen kan voor leerjaar 3 en 4 worden aangegeven of er van het huren van een kluisje gebruik wordt gemaakt. De borg ad

€ 5,- geldt voor de sleutel die de huurder ontvangt. Aan het einde van het schooljaar dient de kluissleutel weer ingeleverd te worden. Bij inlevering van de sleutel wordt de borgsom terugbetaald.Deze borg geldt alleen voor leerlingen van klas 2 t/m 4. De leerlingen van klas 1 hebben nieuwe kluisjes; zij openen hun kluisje o.a. door middel van hun mobiele telefoon.Lek en Linge voor Elkaar Fonds

Op Lek en Linge vinden we het belangrijk dat alle leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen, ook leerlingen waarvan de ouders het financieel minder breed hebben. Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen volwaardig deel kunnen nemen aan schoolactiviteiten, is het Lek en Linge voor Elkaar Fonds opgericht. Het fonds is niet bedoeld als “recht hebben op” maar om, waar mogelijk, “kansen te bieden aan” kinderen in een achterstandssituatie.

Het fonds biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om hun betrokkenheid bij de leerlingen die in een minder kansrijke situatie zitten, vorm te geven door aan het fonds bij te dragen. Ook de school draagt eraan bij.

Ouders die graag een bijdrage leveren aan het Lek en Linge voor Elkaar Fonds, kunnen dit aangeven via de factuur voor de ouderbijdragen die ze in september ontvangen.