O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

O.R.S. Lek en Linge kent een medezeggenschapsraad (MR). Iedere vestiging heeft een deelraad (DR). De MR denkt mee over het beleid op Lek en Linge. De deelraden denken mee over het beleid per vestiging. Dat gaat over uiteenlopende zaken als de inrichting van het onderwijs, de arbeidsomstandigheden, veiligheid, het financiële beleid, etc. De DR en/of MR heeft het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren, terwijl in diverse zaken instemming van de DR en/of MR moet worden verkregen. Via de DR en MR hebben medewerkers, ouders en leerlingen invloed op de gang van zaken op school. Via de leerlingenraad kunnen onze leerlingen schoolzaken bespreken en activiteiten organiseren. 


Leerlinggeleding locaties Culemborg
 • Nienke Fust
 • Fahd el Rahaui
 • Coen van Tilburg
 • Bette Koch
 • Floor Hof


Oudergeleding locaties Culemborg

 • mw. Margreet Alberts
 • mw. Annette de Bruin
 • mw. Simone Roest 
 • mw. Claudia Vonk 


De oudergeleding van de locaties in Culemborg is per e-mail te bereiken via oudergeledingmr@lekenlinge.nl.


Oudergeleding vestiging de Lingeborgh


 • Jolanda Preisser (voorzitter)
 • Gieneke Nijhof


De oudergeleding van vestiging de Lingeborgh is per e-mail te bereiken via jhapreisser@gmail.com.Medewerkersgeleding vestiging de Lingeborgh


 •  Stanley Wiesman (voorzitter)
 •  Miriam Post (secretaris)
 •  Deborah Piek


Medewerkersgeleding

 • Daan Zevenboom (voorzitter)
 • Stanley Wiesman (secretaris)
 • Maartje van der Lek
 • Marian Limpens
 • Miriam Post
 • Patricia van der Steen
 • Jaap Stegers

Leerlingenraad

Locaties Culemborg


Onderbouw:

 • Iris Leenders
 • Jamuna van Amerongen
 • Merel van Dijk
 • Osir Buyens
 • Bram Elsten
 • Floor Hof
 • Loïs van de Geijn
 • Mirte Victorian

Bovenbouw:

 • Bette Koch (MR-lid)
 • Floor Hof (MR-lid)
 • Coen van Tilburg (MR-lid)
 • Fahd el Rahaui (MR-lid)
 • Sophie van 't Ooster
 • Sarah Josten
 • Fleur van Beusekom
 • Sophie ten Have
 • Wenny Chen
 • Jana Grigoriants
 • Bette Koch 
 • Olivier Molen 


De begeleiders van de leerlingenraad zijn:

 • Hanneke Wetzeler (docent Nederlands)
 • Omar Besaril (docent scheikunde)


De leerlingenraad is per e-mail te bereiken: llraad@lekenlinge.nl


Vestiging de Lingeborgh


 • Nienke Fust (voorzitter)
 • Anouk van Berlo
 • Demi Baauw
 • Louwana van Lith
 • Mats Veldman
 • Sem Verweij
 • Samira Roberti
 • Evan van Nieuwaal
 • Délany de Ruiter
 • Joni Hoogveld
 • Finn van den Heuvel
 • Megan Jansen
 • Rana Arkhouch


Begeleider is Miriam Post, lid van de MR en invaldocent op vestiging de Lingeborgh.


De leerlingenraad van vestiging de Lingeborgh is te bereiken via leerlingraadlbg@lekenlinge.nl

Klankbordgroepen

Ouders van onze leerlingen hebben de mogelijkheid zitting te nemen in de klankbordgroep. Deze jaarkring bestaat uit een groep ouders van één leerjaar op een locatie waarin allerlei zaken besproken worden die die jaarlaag betreffen. De klankbordgroep komt twee á drie keer per jaar bijeen. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten besproken

kunnen worden zijn:

 • de ervaringen van de ouders en leerlingen;
 • ondersteuning tijdens bijzondere activiteiten;
 • uitleg over het schoolgebeuren.

Jaarlijks wordt er een thema-avond gehouden. Alle ouders ontvangen voor deze avond een uitnodiging via hun zoon of dochter.