O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

O.R.S. Lek en Linge kent een medezeggenschapsraad (MR). Iedere vestiging heeft een deelraad (DR). De MR denkt mee over het beleid op Lek en Linge. De deelraden denken mee over het beleid per vestiging. Dat gaat over uiteenlopende zaken als de inrichting van het onderwijs, de arbeidsomstandigheden, veiligheid, het financiële beleid, etc. De DR en/of MR heeft het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren, terwijl in diverse zaken instemming van de DR en/of MR moet worden verkregen. Via de DR en MR hebben medewerkers, ouders en leerlingen invloed op de gang van zaken op school. Via de leerlingenraad kunnen onze leerlingen schoolzaken bespreken en activiteiten organiseren. 


Leerlinggeleding:

 • Eva Bartholomeus 
 • Floor Hof 
 • Bette Koch


Oudergeleding MR Culemborg

 • Margreet Alberts (mr en dr)
 • Annette de Bruin (mr en dr)
 • Aziza Badouri (mr en dr)


De oudergeleding van de locaties in Culemborg is per e-mail te bereiken via oudergeledingmr@lekenlinge.nl.Oudergeleding MR de Lingeborgh

 • Jolanda Preisser (voorzitter, mr en dr)
 • Gieneke Nijhof (dr)


De oudergeleding van vestiging de Lingeborgh is per e-mail te bereiken via jhapreisser@gmail.com.Medewerkersgeleding MR Culemborg

 • Maartje van der Lek (voorzitter, mr en dr)
 • Patricia van der Steen (secretaris, mr en dr)
 • Jaap Stegers (mr en dr)
 • Michiel Dissel (mr en dr)
 • Marian Limpens (mr en dr)
 • Corwin van Schendel (mr en dr)


Medewerkersgeleding MR de Lingeborgh

 • Stanley Wiesman (voorzitter, mr en dr)
 • Diny van Oostveen (secretaris. dr)
 • Tanja van Waarden (dr)
 • Sharon van den Broek (dr)

Leerlingenraad

Vestiging Culemborg

 • Eva Bartholomeus (mr en dr)
 • Floor Hof (mr en dr)
 • Bette Koch (mr en dr)


De begeleiders van de leerlingenraad zijn:

 • Hanneke Wetzeler (docent Nederlands)
 • Omar Besaril (docent scheikunde)


De leerlingenraad is per e-mail te bereiken: llraad@lekenlinge.nlVestiging de Lingeborgh

 • Nienke Fust (voorzitter)
 • Louwana van Lith
 • Shari van Dalem
 • Mels Wolters
 • Jà¸ni Hoogveld 
 • Anouk van Berlo 
 • Mats Veldman 
 • Larz Verschoor
 • Demi Baauw 
 • Evan van Nieuwaal 

De begeleider van de leerlingenraad is Tanja van Waarden.


De leerlingenraad van vestiging de Lingeborgh is te bereiken via leerlingraadlbg@lekenlinge.nl


mr = medezeggenschapsraad

dr = deelraad


Klankbordgroepen

Ouders van onze leerlingen hebben de mogelijkheid zitting te nemen in de klankbordgroep. Deze jaarkring bestaat uit een groep ouders van één leerjaar op een locatie waarin allerlei zaken besproken worden die die jaarlaag betreffen. De klankbordgroep komt twee á drie keer per jaar bijeen. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten besproken

kunnen worden zijn:

 • de ervaringen van de ouders en leerlingen;
 • ondersteuning tijdens bijzondere activiteiten;
 • uitleg over het schoolgebeuren.

Jaarlijks wordt er een thema-avond gehouden. Alle ouders ontvangen voor deze avond een uitnodiging via hun zoon of dochter.