O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Inspraak en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd. Via de MR zijn deze groepen rechtstreeks betrokken bij het beleid van de school. Uiteenlopende onderwerpen als het aanstellen van nieuwe medewerkers, plannen voor nieuwbouw, of het uitgeven van de schoolgids komen in de MR aan bod.


Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht.


Op onze school bestaat de MR uit een schoolbrede vertegenwoordiging die is samengesteld uit leden van de deelraad van de locaties in Culemborg en de deelraad van vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen. 


Leerlinggeleding
 • Fahd el Rahaui
 • Coen van Tilburg
 • Bette Koch
 • Floor Hof


Oudergeleding

 • mw. Margreet Alberts
 • mw. Annette de Bruin
 • mw. Simone Roest 
 • mw. Claudia Vonk 

De oudergeleding is per e-mail te bereiken via oudergeledingmr@lekenlinge.nl.Medewerkersgeleding

 • dhr. Stanley Wiesman
 • mw. Maartje van der Lek
 • mw. Marian Limpens
 • mw. Miriam Post
 • mw. Patricia van der Steen
 • dhr. Jaap Stegers
 • mw. Lotte Velthuizen
 • dhr. Daan Zevenboom

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school in Culemborg bestaat uit twintig leerlingen en twee begeleiders (docenten).

Hieronder treft u de namen van de leden van de leerlingenraad aan:


Onderbouw:

 • Iris Leenders
 • Jamuna van Amerongen
 • Merel van Dijk
 • Osir Buyens
 • Bram Elsten
 • Floor Hof
 • Loïs van de Geijn
 • Mirte Victorian

Bovenbouw:

 • Bette Koch (MR-lid)
 • Floor Hof (MR-lid)
 • Coen van Tilburg (MR-lid)
 • Fahd el Rahaui (MR-lid)
 • Sophie van 't Ooster
 • Sarah Josten
 • Fleur van Beusekom
 • Sophie ten Have
 • Wenny Chen
 • Jana Grigoriants
 • Bette Koch 
 • Olivier Molen 


De begeleiders van de leerlingenraad zijn:

 • Hanneke Wetzeler (docent Nederlands)
 • Omar Besaril (docent scheikunde)


De leerlingenraad is per e-mail te bereiken: llraad@lekenlinge.nl

Klankbordgroepen

Ouders van onze leerlingen hebben de mogelijkheid zitting te nemen in de klankbordgroep. Deze jaarkring bestaat uit een groep ouders van één leerjaar op een locatie waarin allerlei zaken besproken worden die die jaarlaag betreffen. De klankbordgroep komt twee á drie keer per jaar bijeen. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten besproken

kunnen worden zijn:

 • de ervaringen van de ouders en leerlingen;
 • ondersteuning tijdens bijzondere activiteiten;
 • uitleg over het schoolgebeuren.

Jaarlijks wordt er een thema-avond gehouden. Alle ouders ontvangen voor deze avond een uitnodiging via hun zoon of dochter.