O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Privacy

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG verplicht ons om een Functionaris Gegevensbescherming te benoemen. Voor onze school is dat Eva de Wit. Zij is te bereiken op fg@lekenlinge.nl of via de algemene telefoonnummers van onze school.


Daarnaast treft u hieronder onze privacyverklaring aan. We hebben deze privacyverklaring opgesteld in eenvoudig Nederlands zoals de AVG dat van ons vraagt. De privacyverklaring is een vereenvoudige weergave van ons privacyreglement dat u bij ons kunt opvragen.

Tevens treft u hieronder ons beleid omtrent Responsible Disclosure (dat is beleid over hoe om te gaan met gevonden kwetsbaarheden in onze digitale systemen) aan. Wij hanteren in grote lijnen hetzelfde beleid voor leerlingen, medewerkers en derden echter het beleid dat u hieronder aantreft is het beleid m.b.t. derden (externen). Voor leerlingen/ouders valt een meer specifiek beleid inzake Responsible Disclosure te lezen na inloggen bij Inzien > Informatie > Schoolbeleid. Voor medewerkers is het beleid m.b.t. Responsible Disclosure te vinden op het schoolnetwerk.


Vragen over privacy, onze omgang met persoonsgegevens en/of (vermoedelijke) datalekken kunt u per mail stellen aan informatiebeveiliging@lekenlinge.nl of direct bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Disclosure m.b.t. beeldmateriaal

Op onze website en onze social media-kanalen (Facebook, Instagram en Youtube) plaatsen wij beeldmateriaal. Het meeste van dit beeldmateriaal betreft sfeerfoto's. Soms is portretrecht op en/of toestemming voor het maken en gebruiken van dit beeldmateriaal van toepassing. Conform ons privacyreglement proberen we hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Toch kan het in een enkel geval voorkomen dat er fout is gemaakt of dat er om een andere reden bezwaar is tegen een geplaatste foto. Dit bezwaar kan aan ons kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar: informatiebeveiliging@lekenlinge.nl. Wij stellen het zeer op prijs als in de e-mail het website-adres (de URL) wordt vermeld waar de het beeldmateriaal in kwestie zichtbaar is. Onze functionaris gegevensbescherming zal uw bezwaar beoordelen. Daarna zullen wij het beeldmateriaal verwijderen of motiveren waarom het beeldmateriaal niet verwijderd zal worden.

Cookies

Sinds 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe Telecomwetgeving van kracht. In deze wet is ook een aantal paragrafen opgenomen over internetcookies. Daarom wordt de wet soms ook wel de "cookiewet" genoemd. In deze wet staat dat een website alleen cookies mag gebruiken wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft.

De cookiewet regelt onder andere de verplichting voor uitgevers van websites om hun bezoekers te informeren over het gebruik van cookies zoals wij dat hier doen.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn zeer kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.


Wat doen cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren (zoals taalinstellingen of lettergrootte) op te slaan, om te onthouden welke producten u heeft bewaard in het winkelmandje van een webshop, of om u sneller te laten inloggen op een website door uw gebruikersnaam te onthouden en alvast in te vullen. Ook gebruiken uitgevers van websites cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek aan een website. Daarmee kunnen bedrijven nagaan welke onderdelen van een website vaak of juist weinig worden bezocht. Ook kan daarmee worden vastgelegd met welke webbrowser een website vaak wordt bezocht enz. Aan de hand die gegevens kunnen websites verder verbeterd worden en kan de content beter worden afstemd op de bezoekers.

Wat doen cookies?


Weten websites door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw computer en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen websites dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.


Hoe gebruikt O.R.S. Lek en Linge cookies?

  • O.R.S. Lek en Linge gebruikt cookies alleen voor registreren van het websitebezoek (Google Analytics). Met behulp van de geregistreerde gegevens proberen wij onze website te verbeteren.
  • Websites waarvan O.R.S. Lek en Linge gebruik maakt, zoals bijvoorbeeld Youtube, gebruiken eveneens cookies. Door cookies te accepteren, accepteert u de cookies van deze websites. O.R.S. Lek en Linge streeft ernaar om van externe websites gegevens zonder cookies te gebruiken.

Marketing

De website van onze school wordt ook gebruikt voor PR- en marketingdoeleinden. We maken gebruik van digitale advertenties waarbij klikken op een advertentie leidt naar een pagina op onze website. Het bedrijf PubMarket! verzorgt deze campagnes voor ons. Pubmarket! en medewerkers van onze school hebben inzicht in het resultaat van PR- en marketingcampagnes via Google Analytics waar aantallen kliks per advertentie en aantallen pagina-bezoeken worden getoond. Google verzamelt die data op basis van een profiel dat wordt aangemaakt door het vastleggen van ip-adressen. De ip-adressen worden geanonimiseerd, 26 maanden door Google bewaard.

Onze school en PubMarket! hebben op geen enkele wijze toegang tot data die herleidbaar is tot personen of (ip-)adressen.

Logging

Op onze website worden IP-adressen en UserAgents (informatie over webbrowser en besturingssysteem) bij elk paginabezoek gelogd. Indien er is ingelogd op onze website worden deze gegevens vastgelegd in combinatie met de gebruikersnaam. Met behulp van deze logging:


  • kunnen we de werking van onze website verder verbeteren; 
  • krijgen we inzicht in fouten die zich kunnen voordoen op verschillende apparaten/besturingssystemen/webbrowsers;
  • kunnen we maatregelen treffen tegen oneigenlijk gebruik van onze website (zoals hacking, DDoS-aanvallen etc).


De gelogde data wordt in geen geval gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen of voor het doen van data-mining en andere analyses.