O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Verantwoording

Open en transparant

Bij Lek en Linge staat openheid en transparantie hoog in het vaandel. Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid de financiële gegevens en kengetallen van de school in te zien. Hiertoe treft u onder aan deze pagina onder andere de begroting en het jaarverslag aan.


Vensters voor Verantwoording

Dit is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één website. De informatie is afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Met Vensters voor Verantwoording bieden scholen inzicht in de schoolprestaties, die worden bepaald op basis van ruim twintig indicatoren. Daardoor kan er op eenvoudige wijze een vergelijking gemaakt worden tussen scholen onderling. 


Via deze links gaat u rechtstreeks naar de vensterpagina's van onze school:

Wilt u onze schoolresultaten vergelijken met de resultaten van andere scholen in het voortgezet onderwijs, dan kunt u dat doen op www.scholenopdekaart.nl.